Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

Plán začlenění školy do života obce - spolupráce s obcí

 • propagovat MŠ na veřejnosti jako pevnou součást obce prostřednictvím spokojených dětí a rodičů
 • prezentovat školu na kulturních i sportovních akcích, přehlídkách / Centrum sociálních služeb, Vánoce, trhové slavnosti, akce města.../
 • vyhlásit dny otevřených dveří pro veřejnost                            
 • zápis do MŠ, prezentace školy v tisku, vyhlášením, informací v MŠ                                                                                                                                        
 • organizovat adaptační program Sluníčko - hry rodičů s dětmi v MŠ po zápisu
 • informace o dění a akcích MŠ prezentovat v tisku, na internetu
 • organizovat slavnostní loučení s předškoláky
 • organizacím i jednotlivcům spolupracujícím s MŠ vyjádřit poděkování, novoroční přání
 • získávat sponzorské dary
 • dle možností zřizovatele realizovat plán ozdravných opatření podle výsledku prověrek nad stavem BOZP   
 • účastnit se kulturních a sportovních akcí pořádaných městem, školami, společenskými organizacemi                                                                            
 • zpracovávat písemně požadavky města při rozpočtování, zprávách o činnosti, hospodaření, investičních akcích, výkaznictví
 • pečovat o úpravu okolí MŠ                                                 
 • rozvíjet povědomí dětí o historii i současném životě ve městě
 • aktivně spolupracovat s městskou knihovnou - návštěvou s dětmi, půjčováním knih pro děti, aktivizovat rodiče
 • spolupracovat s RC Studánka, CVČ Inspiro
 • zapojovat se do pracovních skupin, účastnit se akcí a vzdělávání pořádaných MAP Tišnov
 • spolupracovat s místními podnikateli, obchodníky při zajišťování chodu MŠ
 • zvát do MŠ zajímavé obyvatele obce (hasič, policista, sportovec, umělec...)
 • navštěvovat expozice - ve výstavních síních, tišnovském muzeu  
 • navštěvovat sportovní zařízení ve městě: sokolovnu, posilovnu, fotbalové hřiště, tenisové kurty, tělocvičny
 • vést fotodokumentaci akcí školy, kroniku
 • poskytnout program MŠPZ, který MŠ uskutečňuje představitelům obce
 • řešit společně problémy školy se zřizovatelem
 • pozvání zástupců zřizovatele na akce školy
 • uspořádat vycházku městem s odborným výkladem                                
 • uspořádat návštěvu dětí na radnici     

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

 • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45