Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

Informace pro rodiče – stravování ve školním roce 2023-2024

  Variabilní symbol pro platby = datum nar. dítěte

    VZOR: dítě narozené 20. 5. 2018 bude mít VS = 200518

 

1. Úhrada stravného a úplaty za vzdělávání: na č. účtu 1201630257 / 0100

a) bezhotovostně z různých bankovních ústavů formou stálé zálohy k 15. dni v měsíci 

                               na stávající měsíc příklad: na září do 15. září.

 

2. Vyúčtování přeplatků za stravu za školní rok 2023 -2024 bude provedeno k 31. 8. 2024, na účet budou přeplatky vráceny během září 2024.

b) hotově, výjimečně v případě neprovedené bezhotovostní platby.

Při zadávání trvalého příkazu v bance uveďte do zprávy pro příjemce

    jméno a příjmení dítěte (jméno a příjmení dítěte a plátce se může lišit).

 

3. Strava se odhlašuje a přihlašuje nejpozději do 8. 00 v den odhlášení nebo přihlášení:

a) v aplikaci Twigsee – informace a přístup dostanete během září

b) na pevné lince 549 415 256

c) mobil vedoucí stravování – Olga Vršková - 736 420 566

d) e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4. Rodiče obdrží 1x ročně přehled o platbách za stravu k 31. srpnu (během září).

Vyúčtování přeplatků za stravu za školní rok 2023-2024 bude provedeno k 31. 8. 2024, na účet budou přeplatky vráceny během září 2024.

 

5. Při náhlém onemocnění dítěte, pokud nestihnete do 8. 00 oběd odhlásit, si rodiče mohou v první den nemoci stravu pro dítě vyzvednout do vlastních nádob v době od 11.30 do 12.00 hod. Ráno tuto skutečnost rodiče nahlásí vedoucí stravování nebo v kuchyni, přinesou si (rovněž ráno) vlastní nádoby, aby jim mohl být oběd připraven.
Za kvalitu a nezávadnost stravy ručíme do doby jejího převzetí v jídlonosiči.

 

6. Při mimořádném odchodu dítěte před odpolední svačinou domů je nutné provést

   odhlášení odpolední svačiny vyznačením v aplikaci Twigsee, odpolední svačina  

   bude odhlášena a od stravného odečtena.

 

7. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle školského zákona

č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění o školním  stravování takto:

                                         děti 3-6 leté                       děti 6- 7 leté s odkladem škol. docházky

celodenní strav. dětí            53,-                                              58,-         

dopolední svačina                12,-                                              13,-

oběd                                        30,-                                             33,-                        

odpolední svačina dětí        11,-                                              12,-                 

záloha na měsíc                1 166,-                                         1 276,-

Z toho jsou 3,- Kč příspěvek na nápoje pro všechny stravované ve všech kategoriích.

 

                                                   stravné      +      příspěvek na provoz (školné)  =     celkem

   Děti 3-4leté                                  1 166,-                       631,-                                     1 797,-

   Děti 4-5leté                                  1 166,-                       631,-                                     1 797,-

   Děti 5-6leté   předškoláci           1 166,-                          0,-                                      1 166,-

   Děti  6-7leté  s odkadem ŠD      1 276,-                           0,-                                      1 276,-

                                         

Z toho jsou 3,- Kč příspěvek na nápoje pro všechny stravované ve všech kategoriích.

Platbu za stravu (podle věku dítěte) a úplatu ve výši 631,- sečtěte a zadejte v jedné sumě jako trvalý příkaz.   

 

8. Aktuální jídelní lístek najdete na stránkách MŠ – na adrese www.slunickoms.wz.cz a v hale v přízemí budovy MŠ.

 

9. První příkaz proveďte, prosím, až v září 2023, nejpozději do 15. 9. 2023.

 

10. Úplatu ve výši 631,- neplatí předškolní děti, děti s povinným předškolním vzděláváním, děti s odkladem školní docházky a také děti s přiznaným podpůrným opatřením, tyto děti platí pouze stravu.

 

Mgr. Renata Pleskačová – ředitelka školy, Olga Vršková – vedoucí stravování

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

  • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45