Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45
Odhlašování obědů : provádějte v aplikaci Twigsee nebo na uvedených kontaktech :

549 415 256, 736 420 566 – Olga Vršková – vedoucí školní jídelny, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu MŠ1201630257/0100  - pro platbu stravného i příspěvku na provoz trvalým příkazem

Příspěvek na provoz – úplata za vzdělávání ve škol. roce 2023/2024
ve výši :

  • děti přihlášené na celodenní pobyt 12x v každém roce          631,- 

  • předškolní děti a děti s odkladem školní docházky                    zdarma

  • děti s přiznaným podpůrným opatřením                                     zdarma

Osvobození od příspěvku na provoz MŠ – řeší vnitřní směrnice č. 3/2023 MŠ – viz nástěnka v hale.

MŠ je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině a je tedy závislé na spolupráci s Vámi.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, případnou pomoc. Všechny připomínky budou vždy vítány.

Způsob omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti pětileté a děti s odkladem školní docházky) stanoví školní řád MŠ Sluníčko.

Žádáme rodiče o dodržování času přivádění dětí do MŠ – do 8:00 ve třídě viz Školní řád.

V případě návštěvy lékaře a jiných mimořádných důvodů se na pozdnějším příchodu domlouvejte s p. učitelkami ve třídě. Děkujeme za pochopení.

 

Historie

Škola je umístěna v budově postavené pro účely mateřské školy v roce 1980. Nachází se v pěkné, klidové části města v blízkosti jeho středu, těsně pod lesem. Ředitelkou školy byla paní Dita Fryčková, která v r. 1992 ukončila svoji aktivní činnost. Dalšími ředitelkami byly paní Jitka Zemanová a Jana Konečná. Od 1.8. 2020 se stala ředitelkou Renata Pleskačová.

Významným mezníkem v životě školy byl přechod do právní subjektivity. Od 1.7.1994 škola samostatně hospodaří jako příspěvková organizace.

Současně jsme škole dali název Sluníčko.

V původně čtyřtřídní škole byla v roce 1995 z důvodu velkého zájmu rodičů přebudována víceúčelová místnost na 5. třídu.Od roku 2003 se působnost MŠ Sluníčko rozšířila o další budovu na ulici Horově, kde byla dříve samostatná trojtřídní MŠ. Od 1.1.2010 ze sloučených škol vznikly dva právní subjekty a MŠ Sluníčko opět hospodaří samostatně v jedné budově. Od počátku existence školy používáme místo číselného označení názvy tříd - Myšky, Žabky, Ježečci, Zajíčci, Medvídci.

V současné době má škola v provozu 4 třídy s 28 dětmi a 1 třídu s 20 dětmi ve věkově smíšených kolektivech.

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

  • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45