Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

Informace o zápisu a přijímacím řízení budou zveřejněny od 1. 3. 2024 na webu města (zapisms.tisnov.cz)

Den otevřených dveří

Proběhne v MŠ od 9. 30 do 11. 30 hodin a od 14. 00 do 16.00 hodin:

                          MŠ Na Paloučku na ulici Horova v pondělí 25. 3. 2024

                          MŠ Sluníčko, na ulici Na Rybníčku v úterý 26. 3. 2024

                          U Humpolky, na ulici Cáhlovská ve středu 27. 3. 2024              

                          na obou  pracovištích na Květnické i U Humpolky 

 

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, seznámit se s programem, získat informace, které je budou zajímat.

Vytvoření žádosti elektronicky

Od pondělí 1. 4. 2024 do úterý 7. 5. 2024 rodiče vyplní elektronicky žádost do MŠ, kam ji chtějí podat. Po 7. 5. 2024 bude systém pro všechny uzavřen a žádosti nebude možné generovat!!!  Žádosti mohou podat do všech škol v Tišnově. Do každé školy musí být žádost vytištěná, potvrzená lékařem a osobně odevzdaná 7. 5. 2024.

Žádost vyplníte na zapisms.tisnov.cz, v případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov u pracovníka školství v úřední dny po telefonické domluvě na č. 549 439 824.

Zápis dětí do MŠ

Proběhne v úterý 7. května 2024 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 16.00  hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem o očkování dítěte) a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

Žádosti o přijetí je nutné předat v termínu 7. 5. 2024 (pokud se zákonní zástupci nedohodnou s ředitelkami jinak). Pozdější předání by zkomplikovalo další postup a nebylo by možné v pondělí 13. 5. 2024 pravdivě oznamovat rodičům možnost přijetí na určitou školu.

V pondělí 13. 5. 2024 v době od 8.00 hodin budou rodiče, kteří si podali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 13. 5. 2024 na telefonu.

Rodiče potvrdí nástup na školu, kterou upřednostnili na žádosti, a na ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti:

  • Osobně ve středu 15. 5. 2024 v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00.
  • E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nejpozději 15. 5. 2024)
  • Prostřednictvím datové schránky (nejpozději 15. 5. 2024)

 Vaším zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí.

Děti, které podle informací ředitelek 13. 5. 2024 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách – škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu dne 22. 5. 2024.

Ve středu 22. 5. 2024 od 8.00 do 11. 00 hodin a od 13.00 do 16.00  hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali a ponechali žádost a podepíší rozhodnutí o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu

s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu

k předškolnímu vzdělávání.

 Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2024)

Body

5 - 6 let s trvalým pobytem na území města Tišnova

2560

4 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova

1280

3 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova

640

5 - 6 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ

320

4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ

160

3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ

80

5 - 6 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ

40

4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ

20

3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ

10

2 roky bez určení pobytu

0

Den věku dítěte v roce za každý den k 31. 8. 2024:

0.02

 

Pozn: věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2024.
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti.
Trvalý pobyt ve městě Tišnov zahrnuje i městské části (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).

 

Každodenní docházka dítěte

Body

s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1.9.2024

200

s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1.9.2024

0

s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1.9.2024

0

s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1.9.2024

0

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

sourozenec s trvalým pobytem v Tišnově, který dosáhne věku 3 let do 31.8.2024, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1.9.2024):

400

starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0

     

 

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve podle příjmení, poté podle jména).

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo.

 

Jak se vypočítává věk dítěte?

Děti narozené:

1.9.2017 - 31.8.2018 - šestiletí (odklad ŠD - věk 7 let ve školním roce)
1.9.2018- 31.8.2019 - pětiletí (předškolní děti - věk 6 let ve školním roce; plní dle zák. č. 561/2004 Sb. povinné předškolní vzdělávání)
1.9.2019 - 31.8.2020 - čtyřletí
1.9.2020 - 31.8.2021 - tříletí
1.9.2021 - 31.8.2022 - dvouletí

 

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

  • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45